Firma OSTROWSKI HANDEL INTERNETOWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ realizuje projekt pn. „Wdrożenie zaawansowanego technologicznie rozwiązania informatycznego w celu zautomatyzowania wymiany informacji w procesach biznesowych”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działanie 3.3. Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej.

Wartość projektu: 842 500,00 zł

Wartość dofinansowania: 337 000,00 zł.

Projekt polega na wdrożeniu dedykowanego sytemu informatycznego w celu automatyzacji wymiany informacji w realizowanych procesach biznesowych, a tym samym poprawy funkcjonowania przedsiębiorstwa poprzez m.in. skrócenie czasu obsługi tychże procesów. Zakres projektu obejmuje: stworzenie przez firmę zewnętrzną i nabycie przez Naszą firmę wartości niematerialnych i prawnych w postaci licencji poszczególnych modułów systemu informatycznego, nabycie nowego środka trwałego w postaci komputera przenośnego. Efektem projektu będzie wzrost konkurencyjności Naszego przedsiębiorstwa poprzez automatyzację procesów biznesowych realizowanych w organizacji.

Zakup i wdrożenie systemu informatycznego przyczyni się do:
– wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa,
– zapewnienia klientowi aktualnych cen i stanów magazynowych,
– skrócenia czasu procesu obsługi zamówienia po stronie przedsiębiorstwa – zbędne stanie się kontaktowanie z dostawcą w celu uzgodnienia ceny i dostępności towaru,
– skrócenia czasu potrzebnego na ręczną aktualizację cen i stanów magazynowych – digitalizacja treści,
– optymalizacji 4 dotychczas realizowanych procesów biznesowych oraz wprowadzenia 1 zautomatyzowanego nowego procesu biznesowego dotychczas nie realizowanego przez Wnioskodawcę w oparciu o rozwiązania informatyczno-komunikacyjne jakim będzie automatyczny import cen i stanów magazynowych dostawców Wnioskodawcy.